ธุรกิจบริษัท

 

น้ำยางข้น

น้ำยางข้นผลิตมาจากการนำน้ำยางสดมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความเข้มข้นหรือมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content) ประมาณร้อยละ 60 น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย จุกนมยาง ยางยืด และ กาว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์

 • 60% Concentrated Latex - High Ammonia
 • 60% Concentrated Latex - Low Ammonia
 • 60% Concentrated Latex - Medium Ammonia
 • 60% Concentrated Latex - Double Centrifuge

Packaging

 • In Bulk
 • In Tank Containers
 • In Flexi Bags
 • In Drums,

  205 kg

  per drum