ธุรกิจบริษัท

 

ยางแท่ง

ยางแท่งแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ STR10, STR20 และ STR Compound เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ แบ่งเกรดตามปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย สี และความหนืด เป็นต้น โดยยางแท่ง STR 20 ซึ่งมีคุณภาพรองลงมาจาก STR 10 เป็นประเภทยางแท่งที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุดของประเทศไทย สำหรับแต่ละประเทศที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่จะมีการกำหนดมาตรฐานของตนเอง โดย STR (Standard Thai Rubber) เป็นชื่อย่อตามมาตรฐานของไทย SIR (Standard Indonesia Rubber) ของประเทศอินโดนีเซีย และ SMR (Standard Malaysia Rubber) ของประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณฑ์

Standard Thai rubber

 • STR10
 • STR 20
 • STR 9720
 • CPR (Compound Rubber)
 • CV (Constant Viscosity Natural Rubber)

Standard Indonesia Rubber

 • SIR10
 • SIR20

Packaging

การบรรจุสามารถบรรจุได้หลากหลายตามมาตรฐาน และความต้องการจากลูกค้า

 • 35 kg

  per bale loose bale
 • 35 kg

  per bale in Shrink Wrapped Wooden Pallets
 • 35 kg

  per bale in/on Metal Crates/ Bases
 • 35 kg

  per bale in Disposable Plastic Pallet