ยางแผ่นรมควัน

 

ยางแผ่นรมควัน

ยางแผ่นรมควัน คือ ยางแผ่นดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งชั้นตามคุณภาพของยางแต่ละแผ่นออกเป็น 5 ชั้น โดยพิจารณาจากความบริสุทธิ์ ความยืดหยุ่น และสี ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงจะพิจารณาให้เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 1 และยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพรองลงมาจะได้รับการพิจาณาเป็น ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 และ ชั้น 5 ตามลำดับ

ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ ยางล้อรถยนต์ สายพาน ท่อน้ำ รองเท้า อะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

Type

Ribbed Smoked Sheets 1Ribbed Smoked Sheets 2Ribbed Smoked Sheets 3
Ribbed Smoked Sheets 4Ribbed Smoked Sheets 5

Packaging

 • Large Bale of

  111.11 kg

  per bare backed bale
 • Small Bales of

  33.33 kg

  per bale in Shrink Wrapped, Wooden or Metal Box pallets.
 • Small Bales of

  35 kg

  per bale in Shrink Wrapped, Wooden or Metal Box pallets
 • Other kinds of packaging as per customers’ requirements