ติดต่อเรา

 
 

บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด

101 หมู่ 3 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ประเทศไทย Tel. 66-7437-9978-9 Fax. 66-7437-9976
 

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด

99 หมู่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ประเทศไทย Tel. 66-7437-9984-6, 66-7437-9988-9 Fax. 66-7437-998-7
 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา พี.เอส.

207/1 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 Tel. 66-7441-1111 Fax. 66-7441-1112
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่

99/3 หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90170 ประเทศไทย  Tel. 66-7445-2623-6 Fax. 66-7445-2622
 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

110 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 Tel. 66-7447-1471 Fax. 66-7429-1650
 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสาขาสุราษฎร์ธานี

189 ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 ประเทศไทย Tel. 66-7727-7888 Fax. 66-7727-7886, 66-7727-7889
 

บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จำกัด

110/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 ประเทศไทย Tel. 66-7430-0981-5 Fax. 66-7430-0980
 

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด

109 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 ประเทศไทย Tel. 66-7429-1223-4, 66-7429-1755, 66-7429-1476 Fax. 66-7429-1477
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

136/1 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 Tel. 66-7329-9808-9 Fax. 66-7329-9810
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง

13/1-5 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000ประเทศไทย Tel. 66-7550-2900-2 Fax. 66-7550-2903
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง

1 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 ประเทศไทย Tel. 66-7532-9830-2 Fax. 66-7532-9833
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา

139 หมู่ 2 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92000 ประเทศไทย Tel. 66-7557-0042-3 Fax. 66-7557-0041
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง

399 หมู่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 ประเทศไทย Tel. 66-7529-4313-5 Fax. 66-7529-4316-7
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร

41/1 หมู่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210 ประเทศไทย Tel. 66-7757-8410-3, Fax. 66-7757-8414
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี

68/2 หมู่ 4 ถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย Tel. 66-7720-0521-3 Fax. 66-7720-0524
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์

101/1-4 หมู่ 7 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 ประเทศไทย Tel. 66-7731-3667 Fax. 66-7731-3668
 

บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2 ถ.จุติอุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 66-7520-1900-2 Fax. 66-7527-8003
 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง

85 ม.6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 ประเทศไทย Tel. 66-7520-1199 Fax. 66-7520-1150
 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอันวาร์

88/8 หมู่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ประเทศไทย Tel. - Fax. -
 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร

88/8 ม.11 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210 ประเทศไทย Tel. - Fax. -
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส 

88/8 หมู่ 5 ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 ประเทศไทย Tel. 07-353-0600 Fax. 07-353-0608
 

บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาหาดใหญ่

150 หมู่ 13 ถ.สายเอเชีย ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 ประเทศไทย Tel. 07-430-2400-2 Fax. 07-430-2427
 

บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาปัตตานี

6 หมู่ 2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 ประเทศไทย Tel. 07-342-4512 Fax. 07-342-4519
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก

28 หมู่ 11 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 ประเทศไทย Tel. 66-5590-6241-4 Fax. 66-5590-6245
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย

272 ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 Tel. 66-5202-4612-5 Fax. 66-5202-4616
 

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ

338 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 ประเทศไทย Tel. 66-4249-0892, 66-4249-0894, 66-4249-0895, 66-4249-0896 Fax. 66-4249-0893
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

328 หมู่ 7 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 Tel. 66-4221-9991-4 Fax. 66-4221-9995
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

218 หมู่ 7 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 ประเทศไทย Tel. 66-4525-2958, 66-4525-2960, 66-4525-2965, 66-4525-2996 Fax. 66-4525-2967
 

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร

188 หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 ประเทศไทย Tel. 66-4262-0952-4 Fax. 66-4262-0951
 

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

338 หมู่ 1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 ประเทศไทย Tel. 66-4466-6201-4 Fax. 66-4466-6200
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

218 หมู่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ประเทศไทย Tel. 66-4384-0890-3 Tel. 66-4384-0894
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร

192 หมู่ที่ 9 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230 Tel. 66-4209-1001 Tel. 66-4209-1005
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย

171/1 หมู่ 4 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 42210 Tel. 66-4281-0531-4 Fax. 66-4281-0535
 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว

18 หมู่ 5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 Tel. 66-3724-7601 Fax. 66-3724-7605
 

PT Sri Trang Lingga Indonesia

Jalan TPA.2 RT.26 & 29 Keramasan, Palembang , Sumatera Selatan Indonesia 30259 Po Box. 1230
 

PT STAR Rubber

Jalan Trans Kalimantan Km. 16, Desa Jawa Tengah Kec.Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya – Kalbar, Pontianak, 78393, Po Box. 7864, Kalimantan Barat – Indonesia
 

PT.STAR RUBBER(JAMBI BRANCH)

JI. Trans Sumatera KM 54, Sirih Sekapur, Jujuhan, Muara Bungo-Jambi Indonesia 372212
 

SRI TRANG AYEYAR RUBBER INDUSTRY COMPANY LIMITED

848/1221, Kankalay Plot, Kyone Phite Village, Mudon Township Mawlamyine District, Mon State 12081, MYANMAR
 

Semperflex Shanghai Company Limited

Shanghai Chemical Industry Park, Fengxian Subzone, Canggong Road 1255, Shanghai 201424, China Tel. 86-21-5744-8386 Fax. 86-21-5744-8385
 

Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Company Limited

No.2, Bridge, Beisong Road, Minhang, Shanghai 20111, China Tel. 86-21-6409-0850, 86-21-6409-0300 Fax. 86-21-6409-0850

No results found